Protocol ongewenst gedrag

Bij activiteiten van onze vereniging komen jonge en oudere mensen voor hun plezier en met sportieve doelstellingen bijeen.

Onze kaderleden en het bestuur voelen zich verantwoordelijk voor het realiseren van een prettig en veilig werkklimaat. Toch kunnen er situaties ontstaan, waarin er sprake is van ongewenst gedrag.

Klik hier voor het protocol ongewenst gedrag.