Stichting Sport Gehandicapten Steenwijk

Uitwerking van Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Stichting Sport Gehandicapten Steenwijk (SSVG) is gevestigd op het adres De Spitzen 8, 8334 NJ te Tuk.

Het doel van de stichting is mensen met een handicap behulpzaam te zijn bij de uitoefening van sport. Zij doet dit door het besturen van de stichting, het werven van vrijwilligers en behulpzaam zijn bij het uitoefenen van sport door de aangesloten deelnemers.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

De SSVG verwerkt je persoonsgegevens omdat dit nodig is ten behoeve van de ledenadministratie en de onderlinge communicatie. Dit gebeurt omdat je gebruik maakt van onze diensten.

Daarvoor hebben wij de volgende persoonlijke gegevens nodig:

  • Volledige naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer.
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • e-mailadres
  • financiële gegevens, voor zover die nodig zijn voor het onderlinge betalingsverkeer.

Een bijzondere vorm van persoonsgegevens betreffen foto’s en afbeeldingen die op de website van de stichting worden gebruikt. Als je jonger bent dat 16 jaar moet je wettelijke vertegenwoordiger daar toestemming voor geven.

Het is altijd mogelijk dat er ongewild een afbeelding met jou als herkenbare persoon op de website terecht komt. Als je dat niet wilt dien je dit onmiddellijk kenbaar te maken aan je begeleider. De afbeelding zal dan verwijderd worden of het deel waar jou persoon herkenbaar op staat wordt onherkenbaar gemaakt.

De SSVG deelt je gegevens met geen enkele andere instantie of bedrijf.

Zodra je lidmaatschap eindigt worden je gegevens uit de administratie verwijderd en vernietigd.

Je hebt te allen tijde het recht om je eigen gegevens in te zien.

Je hebt ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen op grond van de AVG.

De SSVG vindt het belangrijk dat jouw gegevens op een veilige manier worden opgeslagen. Dat doen wij in een geautomatiseerd bestand. Als je van mening bent dat er enig misbruik wordt gemaakt van jou gegevens dien je onverwijld het bestuur van de SSVG daar van op de hoogte stellen. Als wij onverhoopt moeten constateren dat er een datalek heeft plaatsgevonden stellen wij je daarvan onverwijld op de hoogte.

Bovenstaande verklaring is een uitwerking van de AVG en vastgesteld in de bestuursvergadering van:

H. Viel, voorzitter:                                       A. van Andel, secretaris